Uplands konstförening vill bli bättre
Denna undersökning riktar sig till medlemmar i Uplands konstförening. Det kommer ta 5-10 minuter att svara på frågorna om vad du tycker är bra med föreningen och vad som kan förbättras
I slutet av enkäten finns möjlighet att lämna synpunkter
Svaren är anonyma
Start
 
Hur viktigt för ditt medlemskap i föreningen är...

 
konstlotteriet?

Du kan hoppa över frågan om du inte har någon åsikt
 
föredrag av konstkännare och experter

Du kan hoppa över frågan om du inte har någon åsikt
 
visningar av utställningar på museer och gallerier?

Du kan hoppa över frågan om du inte har någon åsikt
 
mingel och möjlighet att träffa andra medlemmar?

Du kan hoppa över frågan om du inte har någon åsikt
 
möten med konstnärer och möjlighet att prata med dem?

Du kan hoppa över frågan om du inte har någon åsikt
 
kortare konstresor (över dagen)?

Du kan hoppa över frågan om du inte har någon åsikt
 
längre konstresor (flera dagar)?

Du kan hoppa över frågan om du inte har någon åsikt
 
möjlighet till volontärarbete på konstmuseet?

Du kan hoppa över frågan om du inte har någon åsikt
 
testa på olika tekniker för konstnärligt skapande?

Du kan hoppa över frågan om du inte har någon åsikt
 
årsavgiften är max 250 kronor?

Du kan hoppa över frågan om du inte har någon åsikt
 
Hur graderar du Uplands konstförening vad gäller...

 
... programmet?






 
... konstlotteriet?






 
Skulle du kunna tänka dig att få programmet via e-post istället för på posten?

     
 
Vad skulle göra att du deltar i fler av föreningens aktiviteter?


 
Hur kan konstlotteriet bli bättre?


 
Om dig...

 
Jag är...

Observera att alla svar är anonyma och går inte att spåra tillbaks till dig



 
Om du var medlem 2016, ungefär hur många aktiviteter deltog du i sammanlagt under hösten 2016 och våren 2017?


 
Jag har varit med i Uplands konstförening...


 
Jag är med i...


 
Vad intresserar dig?


 
Du får gärna lämna synpunkter här på konstföreningen. Kom ihåg att det är anonymt så vi kan inte svara om du har frågor

 
Vill du ge förslag inför kommande program?

 
Ditt namn om du inte vill vara anonym.

Tryck OK om du vill hoppa över
Tack för att du fyllde in denna typeform!
Nu skapa din egna — Det är gratis, lätt och vackert
Skapa en <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform